Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij nemen na binnenkomst van de order contact (via e-mail) met u op, waarbij het betalingskenmerk aan u wordt doorgegeven.

Wij leveren uw bestelling slechts af na uw betaling te hebben ontvangen (geldt niet voor bedrijven)

LET OP: Lees bij het te bestellen product eerst  onze tekst i.v.m uitvoering en wensen, om misverstanden te voorkomen.

U kunt uw wensen altijd kenbaar maken op onze bestellijst, anders wordt  de uitvoering naar eigen inzicht en creativiteit gedaan.

Lees onderstaand eerst om teleurstelling van levertijd te voorkomen:

Gemiddelde levertijd van beschilderde producten (niet van borduurkado e.d.)

* minimaal 2 tot 3 weken na betaling en niet vanaf de besteldatum.

* wilt u zeker weten wat de levertijd is neem dan eerst contact met ons op.

* wij zien niet alle kaartjes van te voren dus het kan weleens gebeuren dat voor een opdracht iets meer tijd in beslag neemt dan ingepland. Wij leveren graag een mooi product af aan onze klanten.

Bestellingen

1. Bestellingen kunt via ons bestelformulier op onze website plaatsen.
U ontvangt dezelfde dag een bevestiging  via de mail  met een betalingskenmerk en  bankgegevens.

1.1 Alle genoemde prijzen op onze website zijn inclusief 21% B.T.W.

1.2 Op alle overeenkomsten met Cups and Plates zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Cups and Plates  hierbij uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Bestellingen worden afgestuurd zodra de betaling in ons bezit is, met uitzondering van bedrijven die op factuur kopen (niet geldig voor beschilderde en/of geborduurde artikelen)

1.4 Voor het beschilderen van servies/klompjes en stoeltjes is een minimale levertijd (zie hierboven beschreven).

1.5 TNT post handelt als volgt:

Een onverzekerd pakket kan eventueel bij buren afgeleverd worden of wordt bij afwezigheid voor een 2e maal bij uw aangeboden, bent u daarna weer niet thuis dan ontvangt u een papiertje bij welk agentschap u uw pakket kan halen, daar blijft  het gemiddeld 6 weken liggen.

Verzekerde pakketten moeten altijd door ontvanger worden getekend en mogen niet bij de buren worden afgegeven.

.(zie verder onder 1.8 wat u moet doen bij verlies of beschadigd pakket)

1.6 Voor het niet binnen 24 uur afleveren van het pakket kan Cups and Plates  niet aansprakelijk worden gesteld. De door Cups and Plates  gehanteerde termijnen zijn indicatief.

1.7 Bij een niet tijdige levering dient de opdrachtgever Cups and Plates  schriftelijk in gebreke te stellen en Cups and Plates een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
Verzendkosten/verpakkingskosten

1.8 De verzendkosten bedragen € 6,75 (standaard) of € 9.50 (aangetekend)  (vergoeding bij schade tijdens verzending en vermissing).

Indien u niet wenst vooraf te betalen, wordt het pakket onder rembours verzonden (vergoeding bij schade tijdens verzending en vermissing) .De rembourskosten bedragen € 16.50  per pakket.

Mits bij aflevering blijkt dat uw pakket dusdanig is beschadigd dient u daar altijd melding van te doen zowel bij www.tracktrace.nl als bij ons.

Uw pakketcode dient u bij de hand te houden, deze is vermeld op de doos.Zodat wij ten alle tijde het beschadigde product kunnen verhalen bij de veroorzaker.

Graag ontvangen wij een foto van de zowel de doos als het artikelen wat is beschadigd via email info@cupsandplates.nl

Voor zendingen naar het buitenland gelden de tarieven conform TNT Post. Deze kunnen niet onder rembours worden verstuurd.

Betaling

1.9 Bedrijven ontvangen een factuur na levering van de goederen. Cups and Plates hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Gelieve deze in acht te nemen ook als u een andere betalingstermijn  heeft van b.v.30dagen.

Particulieren dienen vooruit te betalen of men kan kiezen onder rembours te laten versturen, dan betaald u als klant pas bij aflevering.

2.0 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan (bedrijven) is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

2.1 Tevens behoudt Cups and Plates zich het recht voor om de openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

2.2 Particulieren dienen vooraf te betalen. Zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven worden de bestelde goederen in productie genomen of kant en klare producten afgestuurd.

2.3 Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m van u, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering. (telefonisch of per email)

Cups and Plates zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven. De redenen van niet tevreden moeten wel gegrond zijn.

2.4 Tevens bent u als klant gerechtigd, binnen 14 dagen na levering, de bestelling na overleg( telefonisch of middels email) met Cups and Plates aan ons retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking, geldige reden en voldoende gefrankeerd met een pakketzegel (verkrijgbaar bij TNT-Post). Ongefrankeerde pakketten nemen wij niet aan en worden retour gestuurd. Kosten die daaruit voortvloeien zijn dan voor uw rekening.

Dit geldt niet voor gepersonaliseerde kado’s en bedrukte artikelen. Deze artikelen worden alleen teruggenomen, indien wij een fout in de bedrukking hebben gemaakt met de tekst. (zie punt 7.1)

2.5 De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Cups and Plates kenbaar gemaakt te worden. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

2.6  Cups and Plates behoudt zicht het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

2.7 De door  u gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd bij retourzending (zowel voor de verzending aan u als de retourzending aan ons) .Verzendkosten van u worden alleen gecrediteerd als wij degene zijn die een fout hebben gemaakt in uw product.

Garantie

3.1 Al het door  geleverde speelgoed en pluche heeft het CE-keurmerk.
Cups and Plates is niet verantwoordelijk voor gevolgschade en verwijst nadrukkelijk naar de goedkeuringen en keurmerken van de producenten/leveranciers.

Servies

De afbeeldingen worden op het porselein of aardewerk geschilderd en blijven daarom erg kwetsbaar (krassen en slijtage) Het servies is NIET vaatwasbestendig. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik.

Eigendomsvoorbehoud

4.Cups and Plates  blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte producten tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Privacy gegevens

  1. De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking gesteld worden.Toepasselijk recht/ geschillen6. Op alle overeenkomsten met Cups and Plates is Nederlands recht van toepassing.

6.1 De rechter in de vestigingsplaats van Cups and Plates is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Niettemin blijft Cups and Plates bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

7.1 Alle beschilderde artikelen kunnen afwijken van de originele kleuren van het drukwerk, hierop kan geen aanspraak worden gemaakt.wij doen ons best zoveel mogelijk de juiste kleuren te benaderen. (drukwerk en schilderwerk kan een verschil opleveren).
7.1 Geborduurde en bedrukte artikelen worden NIET door ons teruggenomen, alleen als wij er een fout in hebben gemaakt.

Alle  prijzen zijn geldig t/m 31-12-2022

 

Pinterest
Instagram
X